Advisering

Advisering

Thrusted Advisor

Van advies tot resultaat

Regeren is vooruitzien. In een snel veranderende markt maakt een goede ICT-omgeving het verschil. Daarom is een ICT-partner die met je meedenkt onmisbaar.

Voor veel organisaties is vernieuwing of vervanging een lastig en tijdrovend traject omgeven door onzekerheden. Yourizon neemt die zorgen uit handen, van advies en implementatie tot beheer en innovatie. On-site, in de cloud, of een hybride model. Ons betrokken team helpt je organisatie bij iedere ICT-uitdaging.

Yourizon is continue aan het innoveren en verbeteren in de processen door te kijken naar de hele keten en zich niet alleen te focussen op een enkel onderdeel van deze keten. Doordat wij naar het geheel kijken, kunnen wij advies-, product- en dienstoplossingen op maat bieden.

Een greep uit de adviesdiensten die Yourizon u kan bieden

  • Marktverkenning en toekomstbestendig advies
  • Opstellen van een programma van eisen (PvE).
  • Begeleiden van een aanbesteding
  • Regie- en programmamanagement
  • TCO en Business case berekeningen
  • Leveranciersmanagement
Neem vrijblijvend contact op!
PvE

Opstellen van een PvE

De noodzaak voor het opstellen van een zogeheten Programma van Eisen (PvE) begint vaak vanuit de behoefte voor nieuwe functionaliteit of vervanging van een bestaande (complexe) omgeving. Om een goed Programma van Eisen op te kunnen stellen (PvE) is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de huidige situatie en de functionele gewenste behoefte. Het schrijven van een PvE is maatwerk, waarbij niet alleen de functionele behoefte vastgesteld moet worden, deze moet ook worden vertaald worden naar een transparante uitvraag die het voor aanbiedende partijen mogelijk maakt een goed voorstel en ontwerp aan te bieden. Ook de selectie van passende partijen voor de aanbieding, beoordeling en begeleiding is belangrijk.

Yourizon dit gehele proces voor u helpen verzorgen, van inventarisatie tot en met de volledige oplevering. Een succesvol project kent meer aspecten, een installatie moet ook beheerd (kunnen) worden, en er dient goed leveranciersmanagement plaats te vinden. Uiteindelijk bepaalt dit de totale kostprijs van uw project, maar niet minder belangrijk: dit is tevens de voorwaarde voor succes. Pas na de oplevering begint feitelijk het succes.