Beheer & Onderhoud

Beheer & Onderhoud

Beheer & Onderhoud

Standaard of maatwerk

Voor een goede werking van de systemen in uw organisatie is het van belang om goede afspraken te maken over het onderhoud. Welke responsetijd verwacht u? Welke gegarandeerde reparatietijd verwacht u? Sluit u de overeenkomst af voor kantooruren, winkeltijden of voor 24 uur per dag, 7 dagen per week? Yourizon kan met haar ervaring en expertise dit op een uitstekende manier voor uw organisatie invullen, ook als u een volledig regiecontract wenst af te sluiten.

Voor het beste resultaat en efficiëntie van de ICT keten, is beheer en onderhoud van IT middelen onmisbaar. Yourizon biedt ondersteuning in het monitoren en beheren van uw complete netwerk-, telecom- of (zorg)domotica infrastructuur.

Yourizon zet de wens van u als klant voorop en past deze wensen toe in het onderhoud en beheer van de ICT keten. Dit betreft ook het up-to-date houden en het doorvoeren van wijzigingen, waarin alle wensen van uw organisatie in zijn meegenomen. Al onze beheerprocessen zijn conform ITIL ingericht en worden inzichtelijk gemaakt door ons service managementsysteem met bijbehorende rapportages.

Wanneer u belt naar de helpdesk van Yourizon, krijgt u geen aardige telefonist(e) aan de lijn maar een vriendelijke technisch specialist die direct voor u kijkt wat het probleem is en of dit op afstand opgelost kan worden.

Bent u benieuwd of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder en zoeken naar de beste mogelijkheden!

Neem vrijblijvend contact op!
Preventief Onderhoud

Preventief Onderhoud

Door regelmatig uw systemen, bijvoorbeeld op jaarbasis, te controleren op een correcte werking worden mogelijke problemen tijdig onderkend. Er wordt niet alleen gekeken naar de functionele werking. De capaciteit van de accu’s en de noodstroomvoorziening(en) worden bijvoorbeeld ook gecontroleerd. Bovendien worden diverse systeemonderdelen nagelopen of deze nog goed gemonteerd zijn en geen mankementen vertonen. Op deze manier wordt ook nagegaan of er onderdelen dusdanig versleten of verouderd zijn dat ze een risico vormen.
Een ander belangrijk onderdeel van preventief onderhoud betreft het doorvoeren van noodzakelijke security patches en updates op de betreffende systemen. Op deze wijze bent u altijd maximaal beveiligd tegen indringen van buitenaf en beschikt u over een systeem met optimale betrouwbaarheid.

Correctief Onderhoud

Correctief Onderhoud

In geval van een storing spreken we van correctief onderhoud. Door hier goede afspraken over te maken weet u precies waar u aan toe bent en wordt u niet verrast door gepeperde rekeningen. Omdat elke organisatie anders is, is het mogelijk om een zogenaamde "Service Level Agreement" (SLA) of wel een overeenkomst af te sluiten die precies aan de wensen van uw organisatie voldoet. Zo worden afspraken gemaakt over de response- en reparatietijden, waarbij het ook mogelijk is om voor de avonden en weekenden andere tijden af te spreken dan tijdens kantoor- of winkeluren. Ook heeft u de keuze om wel of geen materiaaldekking in de overeenkomst op te nemen.

Monitoring

Pro-actieve Monitoring

Wanneer de ICT omgeving of onderdelen daarvan essentieel zijn voor de borging van de continuïteit van uw organisatie, dan is pro-actieve monitoring onontbeerlijk. Door middel van proactieve monitoring worden alle componenten continu gemonitord. In geval van een verstoring wordt er direct een melding gegenereerd waardoor incidenten vroegtijdig worden gedetecteerd en de beheerders door het systeem direct worden gewaarschuwd.

Naast het identificeren van verstoringen kan middels pro-actieve monitoring ook vaak worden voorkomen dat een incident ontstaat, doordat cruciale parameters van de aangeboden oplossing continue worden gemonitord. Loopt een systeem bijvoorbeeld uit zijn resources of neemt de belasting van systemen keer op keer toe, dan kunnen wij tijdig ingrijpen door gezamenlijk naar een passend upgrade voorstel te kijken en nog voordat een eventueel incident zich gaat voordoen dit al verhelpen.

ITSM-3

Rapportage

Door de hoge mate van integratie wordt de behoefte voor periodieke overzichtelijke en integrale rapportages steeds groter. Yourizon kan vanuit haar service managementsysteem integrale rapportages opstellen en aanleveren als onderdeel van haar dienstverlening. Hierin wordt in één oogopslag duidelijk welke verstoringen, aanpassingen en problemen zich de afgelopen periode aan uw totaalsysteem hebben voorgedaan.

Ook is het mogelijk dat wij periodiek met u de rapportage doorspreken in een operationeel en/of strategisch overleg. Op deze manier kunt u tijdig inspringen op eventuele veranderingen binnen uw organisatie en kunnen eventuele beheercontracten tijdig worden bijgesteld mocht dat nodig zijn.

euro-teken-2

Besparen op uw huidige onderhoud

Heeft u op dit moment een systeem wat nog met een conventionele servicecontracten is gegarandeerd, waarbij voor nagenoeg iedere verstoring een technicus ingepland dient te worden die bij u op locatie langs moet komen? Door het toepassen van actieve monitoring kan de gezondheid van uw systeem beter worden bewaakt en kunnen veel beheer- en onderhoudstaken op afstand door onze technisch specialisten worden uitgevoerd. Dat bespaart u niet alleen wachttijd maar ook kosten. Voor de meeste contracten kan Yourizon op deze manier voor u een besparing van tenminste 20% op uw huidige factuur realiseren.