Berichten server

Berichten server

De verbindende factor in alarmering

Yourizon is een onafhankelijk leverancier en specialist, daardoor kunnen wij op gebied van een berichten server ook het platform selecteren dat het beste past bij uw organisatie en uw behoeften. Maar wat verstaan we eigenlijk onder een berichten server?

Met een berichten server wordt de brug geslagen tussen bijvoorbeeld een zorgdomotica of alarmsysteem voor cliënten/patiënten of medewerkers enerzijds, en een alarmeringsapparaat zoals bijvoorbeeld een Smartphone anderzijds.

De meeste berichten servers hebben de mogelijkheid om producten en diensten van diverse fabrikanten aan te sluiten met zowel nieuwe als bestaande technologie. Dit heeft als voordeel dat u één centraal beheer platform en één manier van mobiele alarmering heeft, maar geleidelijk de overgang kan maken van een bestaande naar nieuwe alarmomgeving.

Yourizon baseert haar ontwerpen veelal op een oplossing gebaseerd op IQ Messenger of Ascom Unite. Met deze systemen worden intelligente integraties en geavanceerde alarmberichten in één krachtige oplossing mogelijk. Alarmeringen worden bewaakt en geborgd zodat er nooit een oproep verloren kan gaan. Bij afwezigheid of onbereikbaarheid worden alarmen automatisch doorgestuurd volgens een flexibel maar geborgd escalatiepad en opvolging wordt bewaakt.

Vanuit de berichten server zijn ook integraties mogelijk met andere informatiesystemen, zo wordt beheer vereenvoudigd en kan er bijvoorbeeld een alarmstatistiek worden toegevoegd aan een elektronisch cliënten- of patiëntendossier.

Vanuit de centrale omgeving kunnen tevens via een eenvoudige beheerinterface intelligente alarmen worden ingesteld. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het (tijdelijk) aanpassen van het dienstrooster voor alarmopvolging of het uitdraaien van logging statistieken.

Neem vrijblijvend contact op!
Unite2

Ascom Unite

Integrate. Orchestrate. Enable.

Dankzij digitaal ondersteunde workflows en informatiestromen zorgt Ascom Unite dat klinische teams optimaal kunnen profiteren van geïntegreerde zorginformatietechnologie in tal van gebruikssituaties. Van alarm- tot incidentenbeheer, teamcommunicatie, gecoördineerde zorg en afstemming van zorgprotocollen - de informatie stroomt naadloos via systemen, apparaten, zorgteams en zorgpunten voor een goed onderbouwde klinische besluitvorming.

Het Ascom Unite vormt een geïntegreerde, georkestreerde oplossing die goed geïnformeerde, efficiënte patiëntgerichte zorg mogelijk maakt. 

Het begint met naadloze integratie van het aangesloten medische apparaat. Hiermee heeft de Ascom-orkestratiesoftware continu toegang tot de alarmen om die te evalueren voor geavanceerd beheer van alarmmeldingen. Unite-orkestratiesoftware verzamelt, filtert en verzendt relevante alarmen naar artsen die zijn toegewezen aan specifieke patiënten via onze mobiliteitsoplossingen en smartphones. Verder kan de software bevestigen dat het alarm is ontvangen/geaccepteerd en dat erop gereageerd is.

iq-messenger-presentatiezorg-q4-2017nl-7-638

IQ Messenger

IQ Messenger is een alarmdistributieplatform, voorzien van een volledige ketenbewaking en een gegarandeerde betrouwbaarheid van 99,99%. Hiermee voldoet het aan de vereisten voor een medisch alarm systeem (MAS).

Bestaande zogenaamde “domme” contactaansluitingen op het klassieke verpleegoproepsysteem worden zoveel mogelijk vermeden om alarmdifferentiatie en reductie van alarmmoeheid te realiseren. Alle alarmberichten worden voorzien van juiste visuele en akoestische herkenbaarheid en prioriteit op een beeldscherm getoond (voorzien van plattegrond en locatie waar het alarm zich bevindt), of op een draadloos toestel, veelal een smartphone voorzien van de IQ SmartApp, naar keuze afgeleverd.

IQ Messenger geeft zorgorganisaties de mogelijkheid ieder alarm naar eigen inzicht en behoefte te kunnen filteren en distribueren op basis van een geavanceerde workflow. Zo staat het zorgproces centraal en kan een grote mate van alarmmoeheid worden voorkomen.

occ-ecosysteem-overzicht-lc-klein

Eurocom Open Care Connect

Open Care Connect kan producten en diensten (oplossingen in de leefomgeving van de cliënt) van diverse fabrikanten aansluiten en onderling koppelen. Zowel nieuwe als bestaande technologie, met als voordeel dat zorgorganisaties geleidelijk de overgang kunnen maken naar de vele oplossingen die beschikbaar komen binnen het ecosysteem.

Het hart van het Open Care Connect-concept bestaat uit drie software-oplossingen. Een ‘on premise’-oplossing (CQ-Net Server), een cloudplatform (CQ-Net Live) en een oplossing om alle functionaliteiten vanuit één app te bedienen (CQ-Mobile). De software-oplossingen binnen het Open Care Connect-concept staan niet op zichzelf. Er zijn altijd hardware-oplossingen nodig om bepaalde functionaliteiten vorm te geven. Denk aan producten, systemen of platformen van derden op het gebied van eHealth, IoT en zorgdomotica.

Zorg gaat 24×7 door. Zowel op werkdagen als in het weekend. Een storing in het zorgsysteem moet dan ook meteen worden opgelost. Open Care Connect biedt daarom 24×7 service. Dit betekent dat er áltijd iemand bereikbaar is voor service en support.

Unieke oplossingen

Ontdek hier al onze zorgdomotica oplossingen

Videoconferencing en samenwerken

Videoconferencing en samenwerken

Samenwerken op afstand en toch dichtbij. Gebruik makend van video, audio, chat en het delen van beeld.

Vast Mobiel integratie

Vast Mobiel integratie

Uw smartphone als onderdeel van de telefooncentrale.

Contactcenter

Contactcenter

Een contactcenter is een passende oplossing om beter bereikbaar te blijven.