Medisch Oproep / Alarm Systeem

Medisch Oproep / Alarm Systeem

Optimale bewaking van medische alarmen

Zodra een verpleegoproep alarm wordt gebruikt om medische alarmen te bewaken volstaat een basis verpleegoproepsysteem (VOS) niet meer. Een systeem dat de alarmen van de medische apparaten distribueert, dient te voldoen aan de Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen.

Zorginstellingen die intensieve zorg verlenen en ziekenhuizen plaatsen rondom het bed van de patiënten tegenwoordig steeds meer medische bewakingsapparatuur. Door de toegenomen werkdruk is de medewerker niet altijd in de directe nabijheid waardoor het onmogelijk is om al deze alarmen te zien en te horen.

In dat geval wordt de medische bewakingsapparatuur aangesloten op het systeem waarmee de alarmen naar de handset / smartphone van de medewerker wordt gestuurd. Omdat het medische bewakingsapparatuur betreft is er regelgeving opgesteld om te zorgen dat de verpleegoproepomgeving daar ook voor geschikt is. In dat geval spreken we van een Medisch Oproep Systeem (MOS) of Medisch Alarm Systeem (MAS).

Alarmen van diverse medische apparaten van verschillende fabrikanten kunnen worden gekoppeld, waarna het MOS het alarm tijdig en gecontroleerd bij de juiste zorgverlener aflevert. Als de verantwoordelijke zorgverlener niet beschikbaar is, wordt het alarm volgens een instelbaar escalatiepad doorgezet naar een collega of uiteindelijk een groep, zodat er geen alarm wordt gemist.

Een autonoom onderdeel van het MOS bewaakt de verbindingen met de aangesloten medische apparaten en de tijdige distributie van de bijbehorende alarmen. Als de betrouwbaarheid van het MOS of een deel daarvan, om wat voor reden dan ook, in het geding is, ontvangt het ziekenhuis onmiddellijk een duidelijk melding. Hierdoor is schijnveiligheid niet mogelijk.

Een MOS geeft medische alarmeringen door, een MAS gaat daarin nog een stap verder: hierbij worden samen met het alarm ook de vitale waarden van de bewakingsapparatuur meegestuurd die de zorgverlener meteen in staat stelt de urgentie van het alarm te bepalen.

Als zorgspecialist kan Yourizon u helpen met de uitbreiding of nieuwe aanleg van een dergelijk systeem zodat uiteindelijk zelfs kan worden voldaan aan de EU medische richtlijn 93/42EC CE klasse IIb. U heeft hiermee uiteindelijk een systeem dat voldoet aan de vereiste certificering en waar u op kunt vertrouwen.

Neem vrijblijvend contact op!
Smart-Central-Mobile-on-Myco_all_devisec_single_patientv4

Ascom Digistat - MAS

Digistat Care

Digistat Care is een suite van geavanceerde software die informatie verzamelt, zoals klinische gegevens, alarmen, waveforms en gebeurtenissen van medische apparaten (bijv. patiëntmonitoren, beademingsapparatuur, infusiepompen, CVVH, etc.), deze interpreteert en op een overzichtelijke manier beschikbaar stelt aan de zorgmedewerkers.

Het softwarepakket bestaat uit een reeks modules die zelfstandig werken of volledig geïntegreerd kunnen worden tot een complete medische alarm oplossing.

Dankzij de modulaire architectuur en de uitgebreide mogelijkheden, kan de gebruiker zijn/haar eigen managementsysteem voor patiëntgegevens maken en het later zo nodig uitbreiden.

Digistat heeft voor meer dan 200 verschillende medische hulpmiddelen een volledige integratie beschikbaar, waarvan het de gegevens kan verzamelen, waaronder de belangrijkste internationale fabrikanten als: Philips, Carefusion, Dräger, GE, Mindray, B.Braun en Maquet.

IQ-Messenger-Rijnstate-070-Mcklin-Fotografie-klein

IQ Messenger - MAS

IQ Messenger is een alarmdistributieplatform, voorzien van een volledige ketenbewaking en een gegarandeerde betrouwbaarheid van 99,99%. Hiermee voldoet het aan de vereisten voor een medisch alarm systeem (MAS).

Bestaande zogenaamde “domme” contactaansluitingen op het klassieke verpleegoproepsysteem worden zoveel mogelijk vermeden om alarmdifferentiatie en reductie van alarmmoeheid te realiseren. Een omvangrijk en groeiend aantal medische systemen zijn inmiddels op het platform geïntegreerd en kunnen in gecombineerd gebruik worden toegepast. Denk hierbij aan monitoren, infuuspompen, beademingstoestellen, couveuses, etc. Alle alarmberichten worden voorzien van juiste visuele en akoestische herkenbaarheid en prioriteit op een beeldscherm getoond (voorzien van plattegrond en locatie waar het alarm zich bevindt), of op een draadloos toestel, veelal een smartphone voorzien van de IQ SmartApp, naar keuze afgeleverd.

IQ Messenger geeft zorgorganisaties de mogelijkheid ieder alarm naar eigen inzicht en behoefte te kunnen filteren en distribueren op basis van een geavanceerde workflow. Zo staat het zorgproces centraal en kan een grote mate van alarmmoeheid worden voorkomen.

Ascom MOS-MMA

Medisch Oproep Systeem

Medische apparaten kunnen eenvoudig op de Ascom multi-medische alarmmodule (MMA) worden aangesloten via vier onafhankelijke Safe Release-stekkers. Na aansluiting geeft een LED-lampje aan of het medische apparaat goed is aangesloten en werkt. Door op de controleknop te drukken, kunt u de aansluiting en de alarmwerking van het medische apparaat testen.

Alarmsignalen van medische apparatuur kunnen vanaf de MMA-module via het teleCARE IP systeem rechtstreeks naar de handset van zorgverleners worden gezonden, om te garanderen dat snel op de melding wordt gereageerd. De urgentie wordt op de MMA aangeven door geel knipperende of rode LED-lampjes. Zodra een alarm verzonden is, houdt het aan, d.w.z. dat het niet op afstand kan worden uitgezet, maar iemand persoonlijk poolshoogte moet nemen om te zien wat er aan de hand is.

sector-1

Regievoering en beheer

Van beheer naar regie
Van oudsher is de (M)IT-beheerorganisatie belast met de uitvoering van de gemaakte afspraken. Het beheren van (M)IT diensten is echter wat anders als het beheersen ervan. Hard rennen om zoveel mogelijk incidenten op te lossen, servers te herstarten en gebruikers die ondanks alle inspanningen met lange wachttijden worden geconfronteerd. Uiteraard zeer onwenselijk in een hoog risico omgeving waar de veilige en goede werking het resultaat is van een keten aan diensten en dienstverlening van zowel interne- als externe partijen. Dit vraagt dan ook om een andere aanpak waarbij het voeren van een stevige regie een steeds belangrijkere factor is. Een rol waarin er een zeer duidelijke samenhang wordt aangebracht tussen zowel de interne activiteiten als de aansturing van externe leveranciers en waarbij je als regisseur en intermediair gaat functioneren met toegevoegde waarde op zowel strategisch, tactisch als het operationeel niveau.
 
Regiepartner
Als Yourizon zijn we nauw betrokken bij deze ontwikkeling en begeleiden we zorginstellingen bij alle aspecten van deze transformatie. Daarbij kijken we per situatie wat er nodig is, variërend van een enkel advies rondom de opzet en inrichting van een regieorganisatie, tot en met een rol als volledige regiepartner.  Daarbij verzorgen wij namens de instelling alle benodigde regiediensten rondom medische alarmering wat je zou kunnen zien als ‘medische alarmering als dienst’ . We werken daarvoor nauw samen met een groot aantal gebruikers, beheerders en leveranciers van medische apparatuur, alarmservers, PDMS en EPD op de markt.

Unieke oplossingen

Ontdek hier enkele van onze oplossingen

Verpleegoproep systeem

Verpleegoproep systeem

Veiligheid is van groot belang in de zorg.

Berichten server

Berichten server

De verbindende factor in alarmering